Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Djurö-Vindö Idrottsförening
Huvudförening
Barngymnastiken behöver fler ungdomsledare i åldrarna 13–18 år.
2019-05-03 11:12

Barngymnastiken behöver fler ungdomsledare i åldrarna 13–18 år.

Till terminen som startar hösten 2019.

Som ungdomsledare ansvarar du för aktiviteter och lekar på barngymnastiken tillsammans med de andra ungdomsledarna. Under varje gymnastikpass finns också vuxna ledare som är på plats och stöttar. Varje gymnastikpass bygger på en väl genomtänkt lektionsplanering med kopplingar till pedagogiska mål och färdigheter från förskolans läroplan.

Barngympan bedrivs på ett lekfullt sätt, i en uppmuntrande och lärande miljö med barnen bästa för ögonen. Vi arbetar med hinderbanor och avslappning, leker lekar utan prestationskrav och tävlingsinslag samtidigt som vi låter barnen öva motoriska färdigheter så som balansera, stödja, rulla, åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, kasta och fånga. Vi erbjuder barnen chanser att prova på nya saker, göra misstag och lyckas utan att känna rädsla eller press. Dessutom stärker barnen sitt självförtroende.

Som ungdomsledare tränar du upp din egna förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter samt din samarbetsförmåga och respekt för andra. Något som också kan kopplas till skolans läroplan (Lgr11) och målen i idrott:

·       röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

·       planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Bra ersättning betalas per timme.

Känns detta som något för dig, hör av dig via mail kansli@dvif.se till för mer information och kontakt. 

 
Samarbetspartners